Alma Bunić

Alma Bunić

Ova rođena bjelovarčanka 2004. godine diplomira na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon 4 godine usavršavanja u području nutricionizma u kojima završava i stručnu obuku za wellness managera, 2008. godine otvara obrt Nutriforma.
Od tada se sve intenzivnije bavi radom na području nutricionizma, najviše na području mršavljenja, debljanja, dijetoterapija te sa sportašima svih kategorija i generacija.
Na temelju testiranja izrađuje idividualne jelovnike, te daje preporuke i savjete o dodacima prehrani. Ujedno radi i kao savjetnik za Calivita International.