Meri Bura dr. med.

Meri Bura, doktorica medicine, osnivačica je holističkog centra Mulier i kreatorica Mulier metode.

Aktivnosti:

  • Od veljače 2014. suradnik je na zdravstvenim turizmu pri akademiji u Beču.
  • Od svibnja 2014. u organizacijskom odboru  “Europen Society of Lifestyle medicine”  (ESLM)  koji se bavi sprečavanjem kroničnih bolesti mijenjanjem životnog stila, prvenstveno uvođenjem zdrave prehrane i aktivnosti u svakodnevan život. ESLM je povezan u svom radu s Svjetskom zdravstvenom organizacijom, te s Odsjekom za prevenciju pri Harvardu.
  • Dr Meri Bura, bila je u nekoliko navrata predavač na Međunarodnom kongresu nutricionista.
  • Dr Meri Bura, kao aromaterapeut i homeopat sudjeluje na kongresu prirodne medicine u Zagrebu, u listopadu 2o14. sa predavanjem o ženskom zdravlju (prirodna-medicina.hr).
  • U listopadu 2014. Dr Bura održava predavanje o potrebama zapadnog tržišta za medicinskim i wellness uslugama u Hrvatskoj, na jesenjskoj HTI konferenciji pod pokroviteljstvom predsjednika, dr Ive Josipovića.
  • Od ožujka 2015 članica je Radne grupe za medicinski wellness pri Ministarstvu zdravlja.
  • U ožujku 2015 bila je “Trainer of the month” na Evropskom portalu koji promovira medicinski turizam.
  • U lipnju 2015 sudjeluje na Kongresu aromaterapije u Grassu, u Francuskoj, zajedno sa mr ph Marom Doljak, na temu liječenja vaginoza sa eteričnim uljima.
  • U lipnju 2015 prema odluci Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore dodijeljeno joj je odličje kao zaslužnom članu.