Thomas Bjorge

Thomas Bjorge

Thomas Björge dolazi iz Stockholma i trener je klasičnog i novog koda NLP-a te kreator igre Novog koda poznate kao “Igra strijela”. Svoj uspjeh kaže da mjeri uspjehom onih koje podučava. Više od 10 godina prakticira Tai Chi, student je Feldenkrais metode, radio je kao programer, proučava kibernetsko mišljenje Gregory Batesona, Grinderovog i Bandlerovog mentora i još mnogo toga.